Waardedaling woning ten laste van beide partners

Printvriendelijke versie

Partners die samen een woning kopen, sluiten vaak een hypotheek af. Maar het komt regelmatig voor dat één van beiden ook eigen geld inlegt. Als de woning op naam van beiden staat en bij de verkoop niet genoeg opbrengt, ontstaat er vaak onduidelijkheid over de eigen inbreng en de restschuld.

Zo stond er onlangs een samenwonend stel voor de rechter. Zij hadden besloten uit elkaar te gaan, en hadden hun huis verkocht. De notaris zorgde voor de aflossing van de hypotheek, maar de resterende opbrengst was niet genoeg om de eigen inleg van de vrouw aan haar terug te betalen. De vrouw eiste dat de man de helft van het tekort aan haar zou betalen.

De rechter oordeelde dat de partners naar rato van hun aandeel – in dit geval ieder voor de helft – moeten bijdragen in het verlies, dat kan niet alleen voor rekening van de vrouw komen omdat zij een bedrag uit eigen middelen heeft ingelegd. De man moet de vrouw dan ook de helft van het tekort betalen.

Het vastleggen van de inleg van partners en een advies over de gevolgen bij verkoop of uit elkaar gaan kan veel rust geven. Heeft u ook samen een huis gekocht maar ongelijke bedragen ingelegd? Neem dan gerust eens contact op om uw situatie te bespreken.

Bron: Notamail, 24 april 2017, nummer 98.